Freerunning Apeldoorn

Streetjump

Geef je nu op voor een gratis Freerun proefles voor de freerunlessen in Streetjump Apeldoorn.

AANMELDEN

Freerunlessen Apeldoorn

Freerun lessen in Apeldoorn op deze locatie zijn mogelijk op de volgende dagen en tijden:

Maandag

 • 18.00 uur tot 18:55 voor de leeftijden onder de 10 jaar.
 • 19.00 uur tot 19:55 voor de leeftijden vanaf 10 jaar.

Woensdag

 • 18.00 uur tot 18:55 voor de leeftijden onder de 10 jaar.
 • 19.00 uur tot 19:55 voor de leeftijden vanaf 10 jaar.

Donderdag

 • 18.00 uur tot 18:55 voor de leeftijden onder de 10 jaar.
 • 19.00 uur tot 19:55 voor de leeftijden vanaf 10 jaar.

Vrijdag

 • 18:00 uur tot 18:55 voor de leeftijden onder de 10 jaar.
 • 19.00 uur tot 19:55 voor de leeftijden vanaf 10 jaar.

Na elke freerun les mogen de leden nog 30 min zelf vrij trainen in Streetjump!

Tarieven

De eerste proefles is gratis. Hier moet je je wel van te voren voor opgegeven!

Voor de wekelijkse lessen gelden de volgende tarieven:

 • Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 15,–.
 • Het abonnement kost € 39,– per maand.
 • De genoemde tarieven zijn inclusief BTW.
AANMELDEN

Materialen in de freerunlessen Apeldoorn

De freerunlessen in Street Jump Apeldoorn proberen we extra gaaf te maken door meerdere materialen aan te bieden. Naast het trampoline park zelf, bied Tantum Freerunning ook airtracks, kasten, blokken, een rekstok en nog meer materialen om oneindig veel mogelijkheden te creëren. Door deze combinatie van Street Jump Apeldoorn en de materialen van Tantum Freerunning, maken de lessen uniek, veilig en spectaculair!

Lesaanbod Freerun Apeldoorn

T-shirt Wit Rutger Salto

Tantum freerunning biedt op verschillende plaatsen freerunning aan. De lessen worden in Zeist, Amersfoort , Veenendaal, Maarssen, Gorinchem, Soest en Apeldoorn aangeboden.
De lessen worden gegeven in een gymzaal met extra freerunmaterialen. De opstelling varieert elke les en er worden steeds nieuwe thema’s behandeld. Ook komen er veel bewegingen vaak terug. Denk aan de basis flips en de basis vaults. Zo probeer ik kinderen een goede freerunbasis mee te geven, waardoor ze het na verloop van tijd zelf kunnen oefenen.

Belangrijk punten uit de Algemene Voorwaarden:

 • Als de les door omstandigheden niet gegeven en of gevolgd kan worden, kunnen lessen op een andere locatie en tijdstip worden ingehaald. Tijdens schoolvakanties zijn er geen lessen. Tijdens de vakanties is er wel contributie verschuldigd behalve in de zomervakantie.
 • In de eerste week van juli als deze buiten de schoolvakantie geven wij een extra les. Bij verhindering dient men door te betalen. Restitutie van contributie wordt niet verleend. Lessen kunnen altijd worden ingehaald op een andere dag of locatie.
 • Opzegging kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail aan het correspondentieadres. Men dient een maand opzegtermijn in acht te nemen, ingaande per de 1e van volgende maand. In deze maand kan men de lessen uiteraard blijven volgen.
 • De leiding en instructeurs zijn niet aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van goederen van leden, noch voor persoonlijke of lichamelijk letsel en daaruit voortvloeiende schade. Inschrijver verklaart hierbij dat hij/zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen zal ontvangen voor eigen risico en dat kosten van enig ongeval of letsel geheel door hem/haar worden gedragen. 
  Inschrijver is zich er van bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich mee brengt en dat hij/zij eventuele vervolg schade die ten gevolge van de beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan voor eigen risico neemt. Tevens zal de inschrijver Rutger Schipper h.o.d.n. Tantum Freerunning en/of haar leiding en instructeurs vrijwaren voor aanspraken van derde ten deze.


Adres voor Freerunning Apeldoorn:

Streetjump Apeldoorn
Christiaan Geurtsweg 11
7335 JV Apeldoorn
Google Maps

Instructeurs

Demy
Rens

Kom voorbereid!

Wij hebben de beste materialen om te freerunnen voor jou geselecteerd. Bekijk ze in onze webshop.