Freerunning Gorinchem

Gymzaal Elzenhof

Geef je nu op voor een gratis Freerun proefles op vrijdag in Gorinchem!

AANMELDEN

Freerunlessen Gorinchem

Freerun lessen in Gorinchem op deze locatie zijn op vrijdag en starten op 3 September 2021 om:

 • 16.00 uur tot 16.55 voor de leeftijden 7 en 8 jaar. 
 • 17.00 uur tot 17.55 voor de leeftijden 9 en 10 jaar. 
 • 18.00 uur tot 18.55 voor de leeftijden 10 en 11 jaar.
 • 19.00 uur tot 19.55 voor de leeftijden vanaf 12 jaar.

Tarieven

De eerste 2 proeflessen zijn gratis. Hier moet je je wel van te voren voor opgegeven!

Voor de wekelijkse lessen gelden de volgende tarieven:

 • Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 15,–.
 • Het abonnement kost € 35,– per maand.
 • De genoemde tarieven zijn inclusief BTW.
AANMELDEN

Materialen in de freerunlessen Gorinchem

Naast de materialen in een gymzaal heeft Tantum freerunning nog meer. Rutger heeft namelijk een eigen Tantum bus die altijd vol zit met verschillende materialen. Dit zijn vooral airtracks in verschillende maten en vormen. In samenwerking met 12springs ontwerpen wij precies wat er nodig is voor de leukste en gaafste Freerunlessen. Denk aan een airtrackschans, airtrack-kast en natuurlijk de airtrack-baan. Dit materiaal + de gymzaal uitrusting maken de Tantum Freerunlessen uniek, veilig en spectaculair!

Freerun Les in Gorinchem

T-shirt Wit Rutger Salto

Tantum freerunning biedt op verschillende plaatsen freerunning aan. De lessen worden in Zeist, Amersfoort en Veenendaal, Maarssen en Gorinchem aangeboden.
De lessen worden gegeven in een gymzaal met extra freerunmaterialen. De opstelling varieert elke les en er worden steeds nieuwe thema’s behandeld. Ook komen er veel bewegingen vaak terug. Denk aan de basis flips en de basis vaults. Zo probeer ik kinderen een goede freerunbasis mee te geven, waardoor ze het na verloop van tijd zelf kunnen oefenen.

Belangrijk punten uit de Algemene Voorwaarden:

 • Als de les door omstandigheden niet gegeven en of gevolgd kan worden, kunnen lessen op een andere locatie en tijdstip worden ingehaald. Tijdens schoolvakanties zijn er geen lessen. Tijdens de vakanties is er wel contributie verschuldigd behalve in de zomervakantie.
 • In de eerste week van juli als deze buiten de schoolvakantie geven wij een extra les. Bij verhindering dient men door te betalen. Restitutie van contributie wordt niet verleend. Lessen kunnen altijd worden ingehaald op een andere dag of locatie.
 • Opzegging kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail aan het correspondentieadres. Men dient een maand opzegtermijn in acht te nemen, ingaande per de 1e van volgende maand. In deze maand kan men de lessen uiteraard blijven volgen.
 • De leiding en instructeurs zijn niet aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van goederen van leden, noch voor persoonlijke of lichamelijk letsel en daaruit voortvloeiende schade. Inschrijver verklaart hierbij dat hij/zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen zal ontvangen voor eigen risico en dat kosten van enig ongeval of letsel geheel door hem/haar worden gedragen. 
  Inschrijver is zich er van bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich mee brengt en dat hij/zij eventuele vervolg schade die ten gevolge van de beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan voor eigen risico neemt. Tevens zal de inschrijver Rutger Schipper h.o.d.n. Tantum Freerunning en/of haar leiding en instructeurs vrijwaren voor aanspraken van derde ten deze.


Adres voor Freerunning Gorinchem:

Gymzaal “Dorpshuis de Elzenhof”
Irenelaan 40
4213 CR Dalem
Google Maps

Instructeurs

Rutger Schipper

Kom voorbereid!

Wij hebben de beste materialen om te freerunnen voor jou geselecteerd. Bekijk ze in onze webshop.