Freerunning Leeuwarden

Bounce Valley

Geef je nu op voor 2 gratis Freerun proeflessen in Bounce Valley Leeuwarden.

Freerunlessen Leeuwarden

Freerunlessen in Leeuwarden worden op de volgende dagen en tijden gegeven:

Dinsdag:

 • 17:00 uur tot 17:55 voor de leeftijden 6 en 7 jaar.
 • 18.00 uur tot 18:55 voor de leeftijden 8, 9 en 10 jaar.
 • 19.00 uur tot 19:55 voor de leeftijden van 11 t/m 16 jaar.

Na elke freerun les mogen de leden nog 30 min zelf vrij trainen in Bounce Valley!

Tarieven

De eerste 2 proeflessen zijn gratis. Hier moet je je wel van te voren voor opgegeven!

Voor de wekelijkse lessen gelden de volgende tarieven:

 • Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig ā‚¬ 15,–.
 • Het abonnement kost ā‚¬ 42,– per maand.
 • De genoemde tarieven zijn inclusief BTW.

Materialen in de freerunlessen Leeuwarden

De freerunlessen in Bounce Valley Leeuwarden proberen we extra gaaf te maken door meerdere materialen aan te bieden. Naast het luchtkussen park zelf, bied Tantum Freerunning ook airtracks, kasten, blokken, een rekstok en nog meer materialen om oneindig veel mogelijkheden te creƫren. Door deze combinatie van Bounce Valley Leeuwarden en de materialen van Tantum Freerunning, maken de lessen uniek, veilig en spectaculair!

Lesaanbod Freerun Bounce valley Leeuwarden

T-shirt Wit Rutger Salto

Tantum freerunning biedt op verschillende plaatsen freerunning aan. De lessen worden in Amersfoort, Apeldoorn, Barneveld, Gorinchem, Maarssen, Soest, Veenendaal en Zeist aangeboden.
De lessen worden gegeven in een gymzaal, trampolinepark of luchtkussenpark met extra freerunmaterialen. De opstelling varieert elke les en er worden steeds nieuwe themaā€™s behandeld. Ook komen er veel bewegingen vaak terug. Denk aan de basis flips en de basis vaults. Zo proberen we kinderen een goede freerunbasis mee te geven, waardoor ze het na verloop van tijd zelf kunnen oefenen.

Belangrijk punten uit de Algemene Voorwaarden:

 • Als de les door omstandigheden niet gegeven en of gevolgd kan worden, kunnen lessen op een andere locatie en tijdstip worden ingehaald. Tijdens schoolvakanties zijn er geen lessen. Tijdens de vakanties is er wel contributie verschuldigd behalve in de zomervakantie.
 • In de eerste week van juli als deze buiten de schoolvakantie geven wij een extra les. Bij verhindering dient men door te betalen. Restitutie van contributie wordt niet verleend. Lessen kunnen altijd worden ingehaald op een andere dag of locatie.
 • Opzegging kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail aan het correspondentieadres. Men dient een maand opzegtermijn in acht te nemen, ingaande per de 1e van volgende maand. In deze maand kan men de lessen uiteraard blijven volgen.
 • De leiding en instructeurs zijn niet aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van goederen van leden, noch voor persoonlijke of lichamelijk letsel en daaruit voortvloeiende schade. Inschrijver verklaart hierbij dat hij/zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen zal ontvangen voor eigen risico en dat kosten van enig ongeval of letsel geheel door hem/haar worden gedragen. 
  Inschrijver is zich er van bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risicoā€™s met zich mee brengt en dat hij/zij eventuele vervolg schade die ten gevolge van de beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan voor eigen risico neemt. Tevens zal de inschrijver Rutger Schipper h.o.d.n. Tantum Freerunning en/of haar leiding en instructeurs vrijwaren voor aanspraken van derde ten deze.


Adres voor Freerunning Leeuwarden:

Bounce Valley Leeuwarden
Ceresweg 48
8938 BG Leeuwarden
Google Maps

InstructeursKom voorbereid!

Wij hebben de beste materialen om te freerunnen voor jou geselecteerd. Bekijk ze in onze webshop.